078 615 6722 06 - 30517960

Wat is de ‘Inkomensverklaring Ondernemer’?

juli 2018

Voor ZZP-ers die langer dan 12 maanden actief zijn kunnen met een Inkomensverklaring Ondernemers op een eenvoudigere en snellere manier een hypotheek met NHG aanvragen.

Hoe werkt het?
De Inkomensverklaring Ondernemers is een uitbreiding en tevens vervanging van de bestaande inkomensverklaring voor ZZP’ers. Met deze nieuwe verklaring heeft de geldverstrekker vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inkomen voor toetsing. Hierdoor werkt het proces sneller en makkelijker.

Wanneer kom je in aanmerking?

· Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag de ondernemer maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie jaren berekend.

· Is er in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.

· Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Zo wordt in een vroeg stadium duidelijk of een hypotheek met NHG mogelijk is op basis van het ondernemersinkomen.

Hoe lang duurt het?

Als alle benodigde stukken zijn aangeleverd wordt binnen vijf werkdagen het toetsingsinkomen vastgesteld in de Inkomensverklaring Ondernemer.

Hoe lang is het document geldig?

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet een bindend aanbod worden gedaan.

Wanneer is de Inkomensverklaring Ondernemer verplicht?

Ondernemers die tussen de 12 en 36 maanden actief zijn, zijn verplicht gebruik te maken van de Inkomensverklaring Ondernemers om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG. Is een ondernemer langer dan 36 maanden actief dan kan er gekozen worden uit de Inkomensverklaring of IB-aangiftes van de afgelopen drie kalenderjaren. Per 01-01-2019 wordt het toetskader opgenomen in de Voorwaarden & Normen, en is gebruik ervan verplicht voor alle NHG aanvragen.

Wilt u meer weten?
We maken graag een afspraak om u verder te informeren over de mogelijkheden betrekking hebbend op uw situatie.

adult-beautiful-beauty-826349

Mail ons

Wilt u ons volgen voor het laatste nieuws, geef dan uw op Facebook.

Contact opnemen

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, donderdagavond op afspraak en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Ik heb een vraag 078 615 6722 WhatsApp: 06 - 30 51 79 60

Onze adviseurs

9 Dennis Klopstra

Financieel- & assurantieadviseur | Vestigingsmanager

Bekijk ons team
© Kooyman Hypotheken 2024 Wij zijn MM
Sluiten